ทำงานสุดมันส์กับ 38thai work: เรียนรู้วิธีเติมพลังให้กับการทำงานในยุคหลังโควิด-19

เรียนรู้วิธีเติมพลังให้กับการทำงานในยุคหลังโควิด-19: 38thai work

ในยุคปัจจุบัน, โลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากอันเป็นที่สุดตั้งแต่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการทำงานทั่วโลกไม่ได้รับผลกระทบเพียงแค่พื้นที่ในประเทศเดียว แต่เราก็เห็นผู้คนทำงานหรือธุรกิจต่างๆ ที่ปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบน้อยนิดเลยจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 การปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการทำงานใหม่และการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องแสดงความยืดหยุ่นและคิดสร้างสรรค์

ดังนั้น, เพื่อให้งานของเราสามารถส่งผลที่ดีและเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ และประเทศไทยเองในยุคหลังโควิด-19 ควรเลือกที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสุขภาพที่ดี ต่อไปนี้เป็นกลุ่มข้อกำหนดสำหรับการทำงานสุดมันส์กับ “38thai work”:

1. มีชีวิตที่มีความสมดุล: การทำงานในสถานการณ์ที่ซับซ้อนอาจทำให้เรามองข้ามเรื่องสุขภาพทางกายและจิตใจของเราได้ง่ายๆ โดยเฉพาะในช่วงที่ไม่สามารถติดต่อเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานได้ตลอดเวลา ดังนั้น, เราควรทำความเข้าใจและปรับตัวกับสภาวะที่เกิดขึ้น โดยการตั้งเป้าหมายและบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสม ในเวลาว่างอาจนั่งผ่อนคลายหรือปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่ช่วยให้เราสามารถรักษาความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาทักษะใหม่: สื่อสังคมและเศรษฐกิจได้รับผลกระทบมากจากการระบาดของโควิด-19 ดังนั้น, การพัฒนาทักษะใหม่หรือการเรียนรู้ที่สามารถปรับใช้ในสถานการณ์ใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญ สามารถพิจารณาการเรียนรู้ออนไลน์หรือการเข้าร่วมคอร์สอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานหรืออาชีพที่เราทำ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เวลาว่างในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตัวเองด้วย

3. สร้างความเชื่อมั่นในการทำงานทีม: การทำงานร่วมกับผู้อื่นอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายในยุคหลังโควิด-19 ซึ่งการทำงานระยะไกลหรือทำงานจากที่บ้านกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม, เราควรพัฒนาทักษะในการทำงานในทีมและสร้างความเชื่อมั่นในผลลัพธ์ที่จะได้รับ โดยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม เช่น การใช้โปรแกรมสื่อสารออนไลน์หรือการช่วยเหลือในการติดตั้งระบบที่จำเป็นในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

4. อัพเดทความรู้สำหรับการทำงาน: สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเข้าค้นคว้าและอัพเดทข้อมูลให้เป็นประจำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งอาจสามารถทำได้ผ่านการอ่านหนังสือ, การติดตามข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต, หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านที่สนใจ

5. ฝึกฝนสุขภาพทางกายและจิตใจ: สุขภาพทางกายและจิตใจที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญในการให้ความสำเร็จในการทำงาน ตลอดจนช่วยให้เรามีความตั้งใจและพร้อมที่จะรับมือกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น ฝึกฝนสุขภาพทางกายโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่เหมาะสม ในขณะที่ฝึกฝนสุขภาพจิตใจหมายความว่าให้เวลาต่อสู้กับความเครียดหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัว รวมทั้งจัดเวลาให้กับการพักผ่อนและการนั่งสมาธิในช่วงเวลาว่าง

ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจำเป็นต้องปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ด้วยความยืดหยุ่นและสมาธิ เพื่อให้งานของเราสามารถส่งผลที่ดีและเป็นประโยชน์โดยเฉพาะต่อประเทศไทยในยุคหลังโควิด-19 หากเราทำตามข้อกำหนด “38thai work” ที่กล่าวถึงข้างต้น เราก็จะเติมพลังให้กับการทำงานให้มันส์ และสามารถพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จในยุคนี้ได้อย่างดีที่สุด