ร่วมสำรวจเกาหลีทางเหนือ: ตะวันออกเพื่อค้นหาประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่เส้นแบ่งระหว่างทวีป 38

ร่วมสำรวจเกาหลีทางเหนือ: ตะวันออกเพื่อค้นหาประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่เส้นแบ่งระหว่างทวีป 38

เกาหลีเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตทางเหนือของประเทศ ที่มีเส้นแบ่งระหว่างทวีป 38 ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ การสำรวจและส่องไปดูประสบการณ์ภูมิประเทศและวัฒนธรรมในบริเวณนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่าตระหนักถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเกาหลีในปัจจุบัน

ทวีป 38 เป็นเส้นแบ่งระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่ถูกต้องพิมพ์แผ่นดินในความยาว 248 กม. ตำแหน่งของเส้นแบ่งนี้ถูกตั้งขึ้นโดยกองกำกับพรมแดนระหว่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือในช่วงรัชกาลสหัสวรรษที่ 2 ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งวัตถุประสงค์คือเพื่อตั้งเขตผูกขาดเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถกลับมาสู่การปกครองเดิมได้โดยไม่ปราศจากการประกาศสงคราม

การสำรวจและค้นหาประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในบริเวณเส้นแบ่งนี้จึงเป็นหนึ่งในที่ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเกาหลี นอกจากนี้ยังมีสถานที่และจุดเรียกความสนใจอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับเส้นแบ่ง 38th parallel ซึ่งคุณต้องการสำรวจ

หนึ่งในสถานที่ที่น่าสนใจที่สุดในบริเวณเกาหลีทางเหนือคือกรุงเปียงยาง (Pyongyang) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของเกาหลีเหนือ ในกรุงเปียงยางนี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ เช่น สวนป่าสัตว์เปียงยาง (Pyongyang Central Zoo) ที่เป็นสวนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่และมีสัตว์ที่น่ารักๆ พบได้ทั้งสัตว์ท้องถิ่นและสัตว์จากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น โบสถ์หินปูนแบบสตาล (Juche Tower) ที่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของถิ่นและเมืองกรุงเปียงยาง ซึ่งมองเห็นได้จากทั่วเมืองได้ง่าย

นอกจากกรุงเปียงยาง ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจในเกาหลีเหนือ เช่น ทุ่งหุบพรมแดนแกรนด์ (DMZ) ที่เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างทั้งสองเกาหลี ที่นี่จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างหมู่บ้านประเทศแดน (Joint Security Area) ที่เป็นจุดแบ่งชายแดนที่มีการรักษาความปลอดภัยของทั้งสองฝ่ายที่สูงสุด นอกจากนี้ยังมีอื่นๆ เช่น โบราณสถานวอนกอง (Wonsan Archaeological Site) ที่เป็นพื้นที่ที่มีร่มเย็นทางประวัติศาสตร์ของเกาหลี ซึ่งมีสถาปัตยกรรมและวัตถุประสงค์ของวัฒนธรรมของชาววอนกอง

คุณจะได้รับประสบการณ์ที่ไม่เคยลืมในการสำรวจเกาหลีทางเหนือและผ่านทวีป 38 ซึ่งเป็นสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจและแฟนติดท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่ควรพลาด ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการร่วมสำรวจและเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเกาหลีตะวันออก บทความนี้หวังว่าจะสามารถเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจให้กับคุณในการสำรวจและเส้นทางในการท่องเที่ยวในเกาหลีในอนาคต