ตะวันตก บนเส้น 38: เดินทางผจญภัยใหม่ในโลกเสมือนจริง

ตะวันตก บนเส้น 38: เดินทางผจญภัยใหม่ในโลกเสมือนจริง

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่น่าทึ่งที่สุดในโลกของเรา แต่ว่านับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13 ประเทศไทยได้เผชิญกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ซับซ้อนและขัดแย้งกันไม่น้อย และความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดคือสงครามที่มีต่อหนึ่งส่วนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในฝั่งตะวันตกและอีกส่วนหนึ่งอยู่ในฝั่งตะวันออกของประเทศ ซึ่งตำแหน่งที่แบ่งกันของสองฝั่งที่ชายแดนตะวันตก ถูกกำหนดโดยเส้นลำดับที่ 38 และสถานการณ์นี้นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 (ค.ศ. 1943) เมื่อประเทศญี่ปุ่นจ occupied้ความครอบงำและควบคุมส่วนใหญ่ของฝั่งตะวันตกของประเทศไทย

หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตตกลงที่ให้ส่วนของประเทศไทยที่อยู่ในฝั่งตะวันตก กลับไปให้แก่สหภาพโซเวียต แต่ส่วนของประเทศที่อยู่ในฝั่งตะวันออกได้รับการยึดครองโดยสหรัฐอเมริกาเพื่อประกอบสภาคองเกรสแห่งชาติพันธมิตร ดังนั้น เส้นลำดับที่ 38 เป็นตัวแบ่งของสองฝั่งที่จากนั้นทำให้ประเทศไทยต้องมีสภาพการณ์โค่นล้มและแตกแยกอย่างรุนแรง ทั้งสงครามเกิดขึ้นระหว่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกา เรียกว่าสงครามเย็น

เนื่องจากสถานการณ์ที่แย่ลงในสมัยนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ทางการเมืองได้รับผลกระทบอย่างมากในด้านทางเศรษฐกิจและสังคม สุดท้ายสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในสมัยนั้นก็เสื่อมถอยหลัง แต่ว่าสำหรับบุคคลทั่วไป ชีวิตประจำวันมีความเรียบง่ายและอยู่ในกรอบของการดำรงชีวิตเพื่อให้สามารถอยู่รอดไปได้

แต่ความกลัวและความร้ายแรงรอบตัวทำให้ผู้คนในสองฝั่งต้องมาดำรงชีวิตในสภาพโลกร้อนที่กระทบกันอย่างมาก ผู้คนต้องยอมรับสภาพที่แตกต่างกันไปในฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของประเทศ แต่เมื่อสงครามเย็นหยุดลงในปี พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) และฝ่ายสหภาพโซเวียตล้มละลาย เส้นลำดับที่ 38 ก็ยังคงเป็นตัวแบ่งที่แสดงถึงความแตกต่างทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างสองฝั่ง แต่สภาพเป็นอย่างไรก็ตาม ผู้คนในทั้งสองฝั่งเริ่มแสวงหาความสงบและความเจริญรุ่งเรืองใหม่ในประเทศ

ในปัจจุบัน เส้นลำดับที่ 38 ยังคงเป็นสถานที่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์อยู่ในประเทศไทย การเยี่ยมชมเส้นลำดับที่ 38 ให้ความรู้สึกกลับไปในอดีตของประเทศไทยและสถานการณ์ทางการเมืองที่เคยเกิดขึ้น นับเป็นการกระทำที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทย

นอกจากนี้ เส้นลำดับที่ 38 ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีการบริหารจัดการที่ดีในด้านการท่องเที่ยวและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่ใกล้เคียง ผู้ที่เข้าชมสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางผจญภัยใหม่ในโลกเสมือนจริงบนเส้นลำดับที่ 38 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ